OCMW weigert tot inzicht te komen over afbraak oude rusthuis

OCMW weigert tot inzicht te komen over afbraak oude rusthuis

In de OCMW-raad heeft het bestuur (CD&V / N-VA), samen met Hoogstraten Leeft beslist om in beroep te gaan tegen de weigering van de dienst stedenbouw om het oude rusthuis te slopen. Door in beroep te gaan, dreigt de bouw van de nieuwe assistentiewoningen nog langer op zich te laten wachten en betaalt de Hoogstraatse burger de rekening van deze procedureslag.

Gunning publiek-private samenwerking ‘Meerle ons dorp’

Gunning publiek-private samenwerking ‘Meerle ons dorp’

De voorzitter van de Meerlese dorpsraad noemde het tijdens zijn verwelkoming op de openbare vergadering van de dorpsraad in Meerle ‘De goed nieuwsshow van een week geleden’ voor meer dan 200 Meerlenaars in de kerk. En het moet gezegd, het was een mooie show, goed gepresenteerd en mooi geïllustreerd. We horen ook positieve reacties uit Meerle, vooral omdat er eindelijk daadwerkelijk zal gebouwd worden en een aantal prangende problemen een oplossing krijgen. Het mag ons er echter niet van weerhouden om wat hier voorligt met een kritische blik te bekijken.

Aanduiden van de voorkeursbieder voor ’t Gastenhuys

Aanduiden van de voorkeursbieder voor ’t Gastenhuys

Het stond in de sterren geschreven, het oude Gasthuis, moest en zou plaats ruimen voor een nieuwbouw. Dat was voor het Hoogstraats bestuur al lang duidelijk, maar de manier waarop deze beslissing werd genomen, tart alle verbeelding. De oude ‘H’ is een gezichtsbepalend gebouw in de Vrijheid met een grote geschiedenis. Als het dan al moet verdwijnen, dan zou het moeten vervangen worden door een kwaliteitsvol en architecturaal waardig alternatief. En met de plannen die voorliggen, is dat niet het geval.

OCMW-raad 10 juli 2017

Op de raadszitting van de OCMW-raad van maandag 10 juli was onder punt 2 ‘De goedkeuring en aanduiden voorkeursbieder DBM-project ’t Gastenhuys’ geagendeerd. Onze fractie had de agenda en de bijhorende dossiers ontvangen op vrijdag 30 juni, ze bestudeerd en met de partijleden besproken. Echter, op 6 juli in de namiddag ontvingen wij een aantal belangrijke nieuwe stukken en verslagen over dit dossier, die op een aantal punten sterk afweken van de eerder bezorgde dossierstukken.

Nieuwe verkaveling krijgt ontsluiting, maar verkeersafwikkeling blijft onduidelijk.

Nieuwe verkaveling krijgt ontsluiting, maar verkeersafwikkeling blijft onduidelijk.

In februari kwamen op de gemeenteraad enkele buurtbewoners in een burgerinitiatief hun bezorgdheid uiten bij de nieuwe verkaveling ‘Zuidoost Centrum’, tussen het gebuurte Houvast en de Lodewijk de Konincklaan. Het verkeer van de nieuwe wijk zou worden afgewikkeld via de bestaande wijken en de nu al overbelaste Heilig Bloedstraat. Hun eis was duidelijk: een nieuwe ontsluiting met de N14 is noodzakelijk. Ook hun eis voor een mobiliteitsstudie willen wij onderschrijven: de afgelopen 25 jaar zijn er in de omgeving meer dan 400 wooneenheden bijgekomen, maar aan de infrastructuur is er niets veranderd. Meermaals werd de bestaande situatie in vraag gesteld en werd een nieuwe ontsluiting beloofd, maar een degelijke studie naar de mobiliteitsstromen en een behoeftestudie is er nooit gebeurd.

Buurtbewoners vragen duidelijkheid bij verkavelingsplannen.

Buurtbewoners vragen duidelijkheid bij verkavelingsplannen.

Bewoners van het gebuurte Houvast zetten de puntjes op de i bij de verkavelingsplannen achter de Heilig Bloedstraat; Hoogstraten Anders steunt de initiatiefnemers ten volle en herinnert het bestuur aan beloften van 26 jaar geleden. Er werd in het verleden meermaals een nieuwe ontsluiting van deze wijk beloofd, maar daar kwam tot op heden nog niets van terecht. Met alweer een nieuwe verkaveling zonder beloftes voor een veilige verbinding, zetten enkele buurtbewoners een initiatief op en werd het bestuur om duidelijkheid gevraagd.

Nu wel subsidie voor Natuurpunt Markvallei, maar met een keurslijf

Nu wel subsidie voor Natuurpunt Markvallei, maar met een keurslijf

Na de soap van vorige raadzitting, zijn we blijkbaar nog niet veel verder gekomen, bij de agenda en de dossiers voor de raadsleden zit een ontwerpbeslissing die opnieuw een hoop zaken bevat die met de grond van de zaak – toepassing van het subsidiereglement – niets te maken hebben. Te elfder ure komt het college met een nieuwe versie, die door de raadsleden eerder niet kon ingezien worden. Na de intrekking door Natuurpunt van hun engagementsverklaring, dacht het college de beslissing toch te kunnen doordrukken door het 1e artikel van de ontwerpbeslissing te wijzigen. Daarin stond dat Natuurpunt niet als een Hoogstraatse vereniging beschouwd wordt, maar dat men in dit geval een afwijking wenste toe te staan.